Hạn chót bổ sung hồ sơ visa 132 tại Queensland vào ngày 20/04/2021

Chương trình Đầu tư định cư Queensland đã chính thức khép lại vào ngày 24/02/2021. Những ứng viên nộp EOI (Ý Nguyện Thư) cho visa 132A/B tại Queensland trước 24/02/2020 và đã nhận được thư mời nộp hồ sơ sẽ phải bổ sung hồ sơ gấp rút như sau:
Các ứng viên cần hoàn thành việc nộp hồ sơ của mình trễ nhất vào ngày 20/04/2021. Đây là hạn chót để hoàn thành các tài liệu bổ sung vì ngày cuối cùng để nộp đề cử cho Bộ Nội Vụ Úc là 27/04/2021.
Nếu các ứng viên không thể nộp hồ sơ vào 20/04/2021, đơn đăng ký sẽ bị bãi bỏ.
Ngoài ra, đơn xin visa 132 cần được đương đơn nộp lên Bộ Nội Vụ trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được đề cử và chậm nhất trước ngày 30/06/2021.
Tiểu Bang Đóng vĩnh viễn 132 và dừng 188 năm 2020-2021
Victoria (Melbourne) Visa 132: 31/03/2021 và Visa 188: 31/05/2021
New South Wales (Sydney) Visa 132: 16/04/2021 và Visa 188: 31/05/21
Queensland (Brisbane) Visa 132 và đã chính thức đóng visa 188: 24/02/2021
Nam Úc (Adelaide) Visa 132: 29/03/2021 và Visa 188: 21/05/2021
Tây Úc (Perth) Visa 132: 16/04/2021 và Visa 188: 31/05/2021
ACT (Canberra) Còn 24 suất bảo lãnh cho visa 188
Tasmania (Hobart) Visa 132: 12/04/2021
Bắc Úc (Darwin) Visa 132: 20/04/2021

Xem chi tiết loại visa đầu tư định cư Úc:

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.