Menu

Hệ thống bằng cấp của Úc (AQF) – Những thông tin cần biết

Trong quá trình tìm hiểu hệ thống bằng cấp của Úc để nộp hồ sơ đi du học cũng như khi định cư, đương đơn đôi lúc cảm thấy bối rối khi phải phân biệt chính xác giữa Certificate, Diploma và Degree cũng như vị trí của chúng trong hệ thống  bằng cấp của Úc. Những thông tin dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm về khung bằng cấp AQF trong hệ thống giáo dục của Úc.

Hệ thống bằng cấp của Úc - AQF là gì?

AQF (Australia Qualifications Framework) hay Hệ thống bằng cấp của Úc được hình thành từ năm 1995 để củng cố và thống nhất hệ thống bằng cấp Úc bao gồm bằng cấp phổ thông, các khóa đào tạo, đào tạo nghề và giáo dục cấp đại học và sau đại học.

Dựa trên AQF, học viên có thể dễ dàng chuyển từ một bậc học này lên một bậc học cao hơn nằm trong hệ thống. AQF cũng giúp cho việc chuyển đổi giữa 2 trường trở nên thuận lợi hơn vì không gây ra sự nhầm lẫn do sự khác nhau giữa các loại bằng cấp và các bậc học. Ngoài ra, AQF cũng cấp 1 giấy chứng nhận kết quả (Statement of Attainment) khi sinh viên chỉ mới hoàn thành một phần của bậc học.

Các cấp độ của AQF

Cấp AQFTên bằng / Chứng chỉ
(Tiếng Anh)
Cấp độ đào tạo
1Certificate IĐào tạo nghề
2Certificate IIĐào tạo nghề
3Certificate IIIĐào tạo nghề
4Certificate IVĐào tạo nghề
5DiplomaTrung Cấp
6Advanced Diploma,
Associate Degree
Cao Đẳng
7Bachelor DegreeĐại học / Cử nhân
8Bachelor Honours Degree,
Graduate Certificate,
Graduate Diploma
Bằng Cử nhân danh dự,
chứng chỉ /văn bằng
nghề sau tốt nghiệp
9Masters DegreeThạc Sĩ
10Dotoral DegreeTiến Sĩ
Hệ thống bằng cấp của Úc (AQF) - Những thông tin cần biết

Sinh viên quốc tế và AQF

AQF giúp cho việc tìm kiếm các khóa học một cách dễ dàng hơn cũng như cho phép học sinh chuyển cấp hoặc chuyển trường một cách dễ dàng miễn là thỏa mãn các yêu cầu về thị thực du học. Ví dụ: Các sinh viên quốc tế muốn hoàn thành 1 bậc học nằm trong hệ thống AQF sẽ biết được các yêu cầu đầu vào đối với bậc học đó và các hướng chuyển tiếp trong quá trình học của mình.

AQF cũng đóng góp vào sự công nhận trên toàn thế giới đối với văn bằng của Úc, giúp cho các nước khác hiểu về cấp độ giáo dục mà mỗi tấm bằng đại diện.

Một số khóa học không thuộc AQF nhưng cũng có sẵn dành cho SV quốc tế, ví dụ như các khóa dự bị và cầu nối: Những khóa này giúp cho SV đáp ứng được các yêu cầu đầu vào hay nhận được sự chấp thuận vào học một bậc học nào đó nằm trong AQF.

Một số vận dụng trong thực tế khi nộp đơn xin visa

Khi nắm vững được cách thức phân loại của hệ thống bằng cấp của Úc, đương đơn có thể xác định chính xác loại visa Úc mà mình có thể nộp đơn với những loại bằng cấp hoặc giấy chứng nhận mình đang sở hữu. 

Ví dụ: Khi có trong tay Certificate III theo AQF, bạn có thể nộp đơn xin visa 407, một loại visa tạm thời để xin thực tập nâng cao tay nghề có hưởng lương tại Úc. Diện thị thực 407 này yêu cầu có sự bảo lãnh của một tổ chức/công ty hợp pháp tại Úc đã được thông qua bởi Bộ Nhập cư (Department of Home Affairs) trước khi đương đơn nộp đơn xin thị thực. Hoặc bạn có thể apply xin định cư Úc theo diện tay nghề nếu bạn có bằng cấp phù hợp.

Doslink Migration & Investment

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.