Hội thảo Định cư Úc – Canada – New Zealand diện đầu tư kinh doanh 03/11/2018

Trong hội thảo ngày 03/11/2018, bên cạnh việc mang đến những thông tin chi tiết về các chương trình định cư đầu tư kinh doanh tại Úc – Canada – New Zealand, Doslink cũng sẽ tạo cơ hội cho từng cá nhân được tư vấn trực tiếp với Chuyên gia di trú của Doslink.

Để đảm bảo trường hợp của khách hàng được Chuyên gia di trú hiểu rõ và giải quyết hiệu quả nhất, mỗi khách hàng đăng kí tham dự sẽ được thực hiện ba bước tư vấn miễn phí sau:

  • Đánh giá trước hội thảo: Khách hàng sẽ được Chuyên gia di trú đánh giá hồ sơ để xác định độ phù hợp với các loại visa được đề cập tại hội thảo
  • Tư vấn trực tiếp tại hội thảo: Chuyên gia di trú sẽ tư vấn trực tiếp, cụ thể, đi sâu vào từng trường hợp của mỗi khách hàng trong hội thảo.
  • Tư vấn sau hội thảo: Khách hàng có mong muốn, sẽ được sắp xếp riêng một buổi tư vấn sau hội thảo tại văn phòng Doslink.

Hội thảo này dành cho doanh nhân, nhà đầu tư (Bất động sản, cổ phiếu), chủ hộ KDCT, quản lý cấp cao đang tìm kiếm cơ hội định cư cho bản thân và gia đình

Thông tin chương trình:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.