Menu

Visa 132A – Hậu kiểm thành công sau 2 năm – Queensland (Brisbane), KH T. Nguyễn ngày 26/10/2023

Chúc mừng gia đình KH T. Nguyễn đã nhận được kết quả Hậu kiểm visa 132A thành công của Bang Queensland (Brisbane). Quá trình nỗ lực đầu tư và vận hành doanh nghiệp sau 2 năm tại tiểu bang QLD cuối cùng đã gặt hái được quả ngọt.

Với kết quả này, cả gia đình khách hàng T.Nguyễn sẽ chính thức trở thành thường trú nhân Úc, định cư Úc vô thời hạn và có thể tiếp tục thi lấy Quốc tịch khi đủ điều kiện.

BangQueensland (Brisbane)
Kết quảHậu kiểm Visa 132A thành công sau 2 năm đầu tư
Ngày cấp26/10/2023
hậu kiểm visa 132A
Kết quả hậu kiểm Visa 132A bang QLD

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.