Kết quả Visa 132A Doanh Nhân Tài Năng – Nam Úc (Adelaide), KH M.. Nguyễn 07/12/2021

Chúc mừng gia đình KH M… Nguyễn đã được cấp Visa 132A - Doanh Nhân Tài Năng Úc - Nam Úc (Adelaide) vào ngày 07/12/2021 với thời gian thực hiện chỉ 12 tháng.

Đội ngũ Doslink tại Nam Úc đang chờ đón KH để có thể hỗ trợ ổn định cuộc sống và thực hiện đầu tư kinh doanh theo điều kiện hậu kiểm 132A.

Bang Nam Úc (Adelaide)
Visa 132A – Doanh Nhân Tài Năng Úc
Ngày cấp 07/12/2021
Kết quả visa 132A bang Nam Úc ngày 07/12/2021
Kết quả visa 132A bang Nam Úc ngày 07/12/2021
Kết quả visa 132A bang Nam Úc ngày 07/12/2021
Kết quả visa 132A bang Nam Úc ngày 07/12/2021

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.