Kết quả Visa 132A Doanh Nhân Tài Năng – Queensland (Brisbane), KH H.Nguyen 04/05/2022

Chúc mừng gia đình KH H.Nguyen đã được cấp Visa 132A - Doanh Nhân Tài Năng Úc - Queensland (Brisbane) vào ngày 04/05/2022, tin vui mừng lớn đến với gia đình khách hàng và đội ngũ Doslink.

BangQueensland (Brisbane)
Visa132A – Doanh Nhân Tài Năng Úc
Ngày cấp04/05/2022
IMMI-Grant-Notification-H-LE-Doslink.com.vn
IMMI-Grant-Notification-N-LE-Doslink.com.vn
IMMI-Grant-Notification-K-LE-Doslink.com.vn

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.