Miễn lệ phí visa du lịch Úc – Chính sách mới nhất từ chính phủ

Chính phủ Úc như đang sẵn sàng chào đón du khách trở lại thời kì hậu Covid-19 bằng chính sách MIỄN LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA 600 (visa du lịch). Du khách sẽ được miễn lệ phí xét duyệt visa 600 nếu thỏa các điều kiện sau:

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ Doslink ngay để được hỗ trợ

0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng 188 Khách hàng liên tiếp của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang và kết quả visa 188A/B/C & visa 132  của VIC (Melbourne), QLD (Brisbane), WA (Perth), SA( Adelaide), TAS (Hobart), Canberra.

Xem chi tiết loại visa đầu tư định cư Úc:

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.