Mở lại tour khảo sát định cư Úc cho năm 2021

Chính phủ Úc đã thông báo mở cửa biên giới đón du khách trở lại và tình hình dịch COVID-19 trên cả hai quốc gia đang được kiểm soát tốt, Doslink chính thức mở lại tour khảo sát định cư Úc với  đội ngũ Doslink đồng hành và hỗ trợ xuyên suốt chuyến khảo sát, bao gồm các hoạt động:

Lịch trình tour khảo sát của Doslink dự kiến sẽ được mở từ tháng 06 đến tháng 11/2021 khi các điều kiện về đi lại, thông quan, gặp gỡ thuận tiện.

Để đăng ký tour khảo sát thực địa Úc cùng Doslink và biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hãy truy cập link: Tour khảo sát ÚC

0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng 40 Khách hàng liên tiếp của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang và kết quả visa 188 & visa 132  của VIC (Melbourne), QLD (Brisbane), WA (Perth), SA( Adelaide) trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Xem chi tiết loại visa đầu tư định cư Úc: