Mức lương tối thiểu cho người lao động tại New Zealand

Mức lương tối thiểu ở New Zealand là mức lương thấp nhất mà chủ lao động phải trả cho người lao động cho một giờ làm việc .
Mức lương này áp dụng cho tất cả người lao động từ 16 tuổi trở lên, bất kể làm việc toàn thời gian, bán thời gian hay làm việc tại nhà hay thỏa thuận theo giờ
Có ba loại mức lương tối thiểu khác nhau dành cho người trưởng thành, người mới bắt đầu và thực tập sinh.
Đơn vị tính: NZD
Loại lương tối thiểu Giờ 8 giờ/ngày 40 giờ/tuần 80 giờ/2 tuần
Người trưởng thành 20$ 160$ 800$ 1600$
Người mới bắt đầu 16$ 128$ 640$ 1280$
Thực tập sinh 16$ 128$ 640$ 1280$
Mức lương tối thiểu hiện hành (trước thuế) áp dụng từ 01/04/2021 cho người lao động từ 16 tuổi trở lên:
Như vậy, ví dụ với người trưởng thành làm việc 40 giờ/tuần, mức lương tối thiểu hàng năm của họ là: 20*40*52= 41,600$
Không có mức lương tối thiểu cho người lao động dưới 16 tuổi nhưng tất cả các tiêu chuẩn tối thiểu khác cũng như các quyền và nghĩa vụ việc làm phải được áp dụng. Khi một người lao động bước sang tuổi 16, họ phải được trả mức lương tối thiểu tương ứng (ngay cả khi họ được trả thấp hơn mức lương tối thiểu khi họ 15 tuổi).
Mức lương này sẽ được chính phủ xem xét và công bố thay đổi hàng năm.

Tin liên quan

tư vấn trực tuyến 1-1 chương trình đầu tư định cư Úc
Bạn đang thắc mắc và muốn cập nhật về các điều kiện mới nhất của visa đầu tư Úc 188A, B, C thay đổi như thế nào sau 01/07/2021?
Hãy đăng kí tư vấn trực tuyến 1-1 với Tư Vấn Di Trú của Doslink.
Với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực di trú đầu tư Úc, có văn phòng trực tiếp tại Melbourne, Victoria và các cộng sự tại các tiểu khác của Úc là đơn vị có đầy đủ chuyên môn, kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ theo dõi, chuẩn bị hồ sơ, tư vấn thường xuyên, thực hiện nộp hồ sơ xin lên thường trú 888A thành công.
0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng 75 Khách hàng liên tiếp của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang và kết quả visa 188A/B/C & visa 132  của VIC (Melbourne), QLD (Brisbane), WA (Perth), SA( Adelaide), TAS (Hobart), Canberra.