Menu

Mức lương tối thiểu dành cho người lao động tại Canada

Mức lương tối thiểu là mức lương giờ công thấp nhất mà chủ lao động phải trả cho người lao động. Ở Canada, mức lương tối thiểu được quy định theo từng tỉnh bang và được cập nhật định kỳ.
Dưới đây là mức lương tối thiểu theo từng tỉnh bang của Canada cập nhật mới nhất ở thời điểm bài viết này.
Minimum-Wage-Map-2021-10_EN
Ví dụ với mức lương tối thiểu là $15/giờ, thì một người lao động làm việc full-time (40 giờ/tuần) sẽ có lương hàng năm (52 tuần) là: 15*40*52= $31,200
Tỉnh Lương tối thiểu (CAD) Ghi chú
Alberta $15.00 Có hiệu lực từ 01/10/2018
British Columbia $15.20 Có hiệu lực từ 01/06/2021
Manitoba $11.95 Có hiệu lực từ 01/10/2021. Mức lương tối thiểu ở MB điều chỉnh hàng năm vào ngày 1/10 dựa trên tỷ lệ lạm phát.
New Brunswick $11.75 Có hiệu lực từ 01/04/2021. Mức lương tối thiểu ở NB điều chỉnh hàng năm vào ngày 01/04 dựa trên chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index)

Newfoundland

& Labrador

$12.75 Có hiệu lực từ 01/10/2021. Mức lương tối thiểu ở Nfld điều chỉnh hàng năm vào ngày 01/04 tương ứng với chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index)
Northwest Territories $15.20 Có hiệu lực từ 01/09/2021
Mức lương tối thiểu ở Northwest Territories được xem xét bời Ủy ban tiền lương mỗi 2 năm
Nova Scotia $12.95 Có hiệu lực từ 01/04/2021. Mức lương tối thiểu ở NS sẽ điều chỉnh hàng năm vào ngày 01/04 tương ứng với chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index)
Nunavut $16.00 Có hiệu lực từ 01/04/2022. Mức lương tối thiểu ở NU sẽ điều chỉnh hàng năm vào ngày 01/04
Ontario $14.35 Từ 01/01/2022, lương tối thiểu sẽ tăng lên $15.00
Prince Edward Island $13.00 Hiệu lực từ 01/04/2021
Quebec $13.50 Hiệu lực từ 01/05/2021
Saskatchewan $11.81 Hiệu lực từ 01/10/2021. Mức lương tối thiểu ở Sask sẽ điều chỉnh hàng năm vào ngày 01/10 tương ứng với chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index)
Yukon $15.20 Hiệu lực từ 01/04/2021. Mức lương tối thiểu ở Yukon sẽ điều chỉnh hàng năm vào ngày 01/04 tương ứng với chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index)

CƠ HỘI NGÀNH NGHỀ & ĐỊNH CƯ CANADA

LMIA là giấy phép quan trọng giúp doanh nghiệp Canada hợp pháp tuyển dụng nhân sự nước ngoài, đồng thời cũng là giấy phép hỗ trợ ứng viên:
  • Nhận Thư mời làm việc với lợi thế cộng thêm từ 50 – 200 điểm trên hệ thống CRS, tăng cơ hội nhận được ITA nộp hồ sơ chương trình Express Entry và đẩy nhanh quá trình xin work permit/PR.
  • Ứng viên có thể đủ điều kiện về mức lương, thời gian làm việc để đáp ứng điều kiện định cư tay nghề Tỉnh bang Canada.
  • Giúp đương đơn và gia đình xin PR nhanh hơn và an toàn hơn.
Phù hợp cho nhóm ngành Khối Quản lý cấp cao Nhà Hàng / Khách Sạn  Xây dựng / Kiến Trúc Marketing / Admin & HR 
0
Khách hàng thành công

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.