Nam Úc tăng điều kiện đề cử bang Visa 188A cho năm tài khoá 2022-2023

Sau thông báo đóng bang từ tháng 06/2022, hiện Nam Úc sẽ bắt đầu mở nhận trở lại hồ sơ đề cử Visa 188A/B/C/E từ ngày 08/09/2022, bảo lãnh bang được phân bổ tạm thời năm 2022-23 là 70 suất.

Do chỉ tiêu hạn chế, Chính phủ đã đưa ra một số biện pháp đánh giá hồ sơ, đặc biệt tăng điều kiện xét duyệt Visa 188A – Doanh nhân sáng tạo:

  • Đương đơn phải gửi “Intention to apply” (ITA) trước để được xem xét. Chỉ những ITA từ các ứng viên chất lượng, có khả năng tạo ra cơ hội kinh doanh chân chính và bền vững cho bang mới có thể được mời nộp đơn xin đề cử
  • Tăng điểm chọn hồ sơ: yêu cầu đạt ít nhất 80 điểm (điều kiện cũ là 65 điểm)

Ngoài ra, với Visa 188B – Nhà đầu tưVisa 188C – Nhà đầu tư trọng yếu, các đơn xin đề cử sẽ được đánh giá dựa trên giá trị và lợi ích mà đương đơn có thể cống hiến cho bang.

Tiếp nối Bang VIC và NSW, Nam Úc cũng đã thay đổi điều kiện theo hướng khó hơn và cao hơn nhiều so với điều kiện năm 2021-2022. Cơ hội chỉ dành cho các nhà đầu tư có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có chiến lược rõ ràng và được hỗ trợ bởi các đơn vị có đủ chuyên môn, kinh nghiệm.
0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng 195 Khách hàng của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang, Visa 188A/B/C, Visa 132, hoàn tất Hậu kiểm visa 132 và thành công xin thường trú 888.

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.