New South Wales chính thức mở nhận hồ sơ 491 – Stream 1 kể từ 15/06/2020

Các đương đơn hội tụ đủ điều kiện để tham gia chương trình bảo lãnh visa 491 – Stream 1 của tiểu bang New South Wales có thể nộp hồ sơ xin bảo lãnh theo quy trình của tiểu bang như sau:

Bước 1: Nộp Thỉnh nguyện thư (EOI) vào hệ thống SkillSelect

Bước 2: Chuẩn bị application form và tất cả chứng từ theo yêu cầu của chính phủ tiểu bang New South Wales

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ và thanh toán phí xét duyệt

Bước 4: Nộp hồ sơ đầy đủ về email của NSW Treasury

Theo đúng kế hoạch, New South Wales sẽ ngừng nhận hồ sơ vào 5pm ngày 23/06/2020. Thực tế cho thấy, chính phủ tiểu bang hoàn toàn có thể ngừng nhận hồ sơ trước thời gian này nếu đã nhận đủ số lượng cần thiết. Liên hệ với Doslink ngay để chúng tôi giúp bạn nắm bắt cơ hội này!

Các đương đơn để nhận được bảo lãnh của tiểu bang NSW theo Stream 1, cần thoả mãn các điều kiện:

Cập nhật thông tin về chương trình định cư Úc diện đầu tư kinh doanh tại đây.

Doslink Group

Các công ty thành viên

Doslink Migration & Investment

Doslink Real Estate

Doslink Education & Migration