Ngành nghề phổ biến của cộng đồng người Việt tại Úc

Cộng đồng người Việt tại Úc hiện nay với tổng dân hơn 330.000 người, tập trung hầu hết tại hai tiểu bang New South Wales (Sydney) và Victoria (Melborne).

Theo kết quả điều tra năm 2016 về những ngành nghề phổ biến trong cộng đồng người Việt tại Úc có kết quả như sau:

Ngành nghề phổ biến của cộng đồng người Việt tại Úc

Về mức lương trung bình mà người lao động nhận được tại từng tiểu bang cũng rất khác nhau. Theo số liệu được tổng hợp bởi cục thống kê Úc (ABS) vào tháng 5/2017 thu nhập trung bình hàng năm là 60.892 AUD (52 tuần/năm). Đồng thời, thu nhập của năm sau sẽ cao hơn năm trước tối thiểu 1.6% một năm.

Đối với lao động làm việc toàn thời gian thì thu nhập trung bình sẽ là 1.592,4 AUD một tuần hoặc 82.804,8 AUD một năm.

Tham khảo thông tin về mức lương toàn thời gian theo từng tiểu bang (2016) và mức lương toàn thời gian theo ngành nghề (2016) như hai biểu đồ sau:

Cộng đồng người Việt tại Úc và mức lương trung bình tuần ở từng tiểu bang
Cộng đồng người Việt tại Úc và mức lương trung bình tuần theo nhóm ngành nghề

Doslink Migration & Investment

Leave a Comment

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.