Những lưu ý quan trọng với đương đơn visa 888 tại Vic từ tháng 7/2021

Những đương đơn đang tham gia chương trình định cư đầu tư Úc (visa 188 & 132) cần lưu ý những điểm sau:

  • Tất cả những cá nhân tham gia chương trình bảo lãnh bang visa đầu tư và đổi mới kinh doanh của bang Victoria đều cần phải cung cấp chính xác thông tin liên hệ.
  • Bất kỳ thay đổi nào liên quan đến thông tin liên hệ, phải thông báo ngay cho cơ quan Chính phủ Victoria để đảm bảo Chính phủ có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ cá nhân cần thiết cho các nhà đầu tư.

Chính phủ vẫn đang tiếp tục cung cấp các hỗ trợ giúp các nhà đầu tư phát triển doanh nghiệp lâu dài, hiệu quả và đổi mới với các hoạt động như: sự kiện kinh doanh đầu tư; các buổi hội thảo hoặc tọa đàm có liên quan.

Các cá nhân đang giữ visa 188 có thể cung cấp và cập nhật thông tin online như sau:

  • Những cá nhân giữ visa doanh nhân có thể cập nhật thông tin tại đây
  • Cá nhân giữ visa khác vui lòng cập nhật thông tin tại đây

Từ ngày 1/7/2021, Bộ di trú sẽ yêu cầu người nộp hồ sơ visa 888 hoặc vợ/chồng của đương đơn cần phải cung cấp bằng chứng về việc họ đã thông báo với Chính quyền Tiểu bang trong vòng 1 tháng sau khi đến Victoria. Nếu thông tin này chưa được cung cấp, đơn đăng ký visa 888 có thể bị từ chối.

Các quý doanh nhân, nhà đầu tư visa 188 & 888 cần hỗ trợ thông tin liên quan đến việc đăng ký thông tin tại bang Victoria có thể liên hệ Doslink ngay hôm nay!
0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng 195 Khách hàng của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang, Visa 188A/B/C, Visa 132, hoàn tất Hậu kiểm visa 132 và thành công xin thường trú 888.

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.