Queensland (Brisbane) tạm ngưng nhận hồ sơ diện đầu tư kinh doanh – visa 188A và visa 188B

Sau ngày 14/11/2019, Tiểu Bang Queensland (Brisbane) vừa có thông báo về việc tạm ngưng nhận hồ sơ định cư các diện Visa sau:

  • Visa 188A - Doanh nhân sáng tạo Úc
  • Visa 188B - Đầu tư trái phiếu chính phủ

Đối với những nhà đầu tư, doanh nhân đã nộp hồ sơ xin bảo lãnh tiểu bang cho các diện Visa trên trước hoặc trong ngày 14/11/2019 vẫn sẽ tiếp tục được tiểu bang Queensland xét duyệt bảo lãnh bang.

Queensland ngưng nhận hồ sơ định cư 188/132, Queensland (Brisbane) tạm ngưng nhận hồ sơ diện đầu tư kinh doanh – visa 188A và visa 188B, Doslink Migration & Investment, Doslink Migration & Investment

Năm tài khóa trước (07/2018 – 06/2019), Queensland cũng đã từng thông báo tạm dừng nhận hồ sơ định cư đầu tư (188 và 132) vào ngày 02/01/2019 và sau đó chính thức đóng lại vào ngày 08/02/2019. 

Liệu câu chuyện có lặp lại vào năm tài khóa này hay không? Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất!

Cập nhật các tin tức mới nhất về chương trình định cư Úc diện đầu tư kinh doanh tại đây.

𝐃𝐎𝐒𝐋𝐈𝐍𝐊 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 và các công ty thành viên:

𝐃𝐨𝐬𝐥𝐢𝐧𝐤 𝐌𝐢𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 & 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 https://www.facebook.com/DoslinkVietnam/
𝐃𝐨𝐬𝐥𝐢𝐧𝐤 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: https://www.facebook.com/DoslinkEducation/
𝐃𝐨𝐬𝐥𝐢𝐧𝐤 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞: https://www.facebook.com/DoslinkRealEstate/

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.