Queensland chính thức ngừng nhận hồ sơ 491 từ 5pm ngày 15/06/2020

Kể từ khi thông báo tạm ngừng nhận bảo lãnh hồ sơ visa 190 từ 26/11/2019, nay Chính phủ tiểu bang Queensland cũng đã thông báo ngừng nhận bảo lãnh hồ sơ visa 491 từ chiều ngày 15/06/2020.

Các đương đơn cần có sự theo dõi sát sao và chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng nhất có thể để khi cơ hội đến là có thể nộp hồ sơ vào ngay, tránh tình trạng cổng hồ sơ đóng ngay lập tập chỉ sau vài giờ.

Nguồn: Business and Skilled Migration Queensland

Cập nhật thông tin về chương trình định cư Úc diện đầu tư kinh doanh tại đây.

Doslink Group

Các công ty thành viên

Doslink Migration & Investment

Doslink Real Estate

Doslink Education & Migration