Queensland chính thức ngừng nhận hồ sơ 491 từ 5pm ngày 15/06/2020

Kể từ khi thông báo tạm ngừng nhận bảo lãnh hồ sơ visa 190 từ 26/11/2019, nay Chính phủ tiểu bang Queensland cũng đã thông báo ngừng nhận bảo lãnh hồ sơ visa 491 từ chiều ngày 15/06/2020.

  • Bên cạnh Queensland và Victoria, các bang khác cũng được dự đoán sẽ sớm ngừng nhận hồ sơ visa do đã nhận đủ số lượng hồ sơ cần thiết cho năm tài khoá 2019 – 2020.
  • Các hồ sơ đã được chính phủ Queensland mời bổ sung chứng từ sẽ tiếp tục được xử lý đến hết 30/06/2020. Các hồ sơ vẫn chưa nhận được bảo lãnh sau thời gian này sẽ phải nộp lại Thỉnh nguyện thư mới (EOI).
  • Chính phủ liên bang Úc hiện vẫn chưa phân bổ “quota” mới cho Queensland trong năm tài khoá tiếp theo (2020 – 2021), do đó chính phủ tiểu bang cũng chưa công bố khi nào sẽ chính thức mở nhận hồ sơ trở lại.

Các đương đơn cần có sự theo dõi sát sao và chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng nhất có thể để khi cơ hội đến là có thể nộp hồ sơ vào ngay, tránh tình trạng cổng hồ sơ đóng ngay lập tập chỉ sau vài giờ.

Nguồn: Business and Skilled Migration Queensland

Cập nhật thông tin về chương trình định cư Úc diện đầu tư kinh doanh tại đây.

Doslink Group

Các công ty thành viên

Doslink Migration & Investment

Doslink Real Estate

Doslink Education & Migration