Queensland mở nhận bảo lãnh tạm thời cho visa tay nghề 190/491 từ 29/09/2020

Queensland mở nhận bảo lãnh tạm thời cho visa tay nghề 190/491 từ 29/09/2020
Queensland mở nhận bảo lãnh tạm thời cho visa tay nghề 190/491 từ 29/09/2020

Từ 29/09/2020 đến 05/10/2020, chính phủ bang Queensland sẽ chỉ ưu tiên cấp bảo lãnh cho các các đương đơn thuộc khối ngành trọng yếu trong giai đoạn COVID-19, bao gồm:

Việc xét cấp bảo lãnh bang sẽ được ưu tiên cho các đương đơn:

Lưu ý của Queensland

Liên hệ Doslink ngay hôm nay để được tư vấn nộp hồ sơ visa định cư tay nghề Úc của bạn

Hãy follow Doslink facebook để được cập nhật thông tin thường xuyên

Doslink Group

Các công ty thành viên

Doslink Migration & Investment

Doslink Real Estate

Doslink Education & Migration

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.