Queensland tạm đóng hồ sơ xin đề cử bang từ ngày 02/01/19 đối với visa 188A, 188B, 188C, 132A

Chính quyền tiểu bang Queensland (TP thủ phủ là thành phố Brisbane) vừa đưa ra thông báo về việc tạm thời đóng hồ sơ xin đề cử bang từ ngày 02/01/2019 cho một số diện visa đầu tư định cư là:

Chính quyền tiểu bang Queensland sẽ không nhận thêm bất kỳ Thỉnh nguyên thư (EOI) nào sau ngày 02/01/2019. Đối với các hồ sơ được nộp trước ngày này, Sở di trú Queenslad vẫn sẽ tiếp tục xét duyệt bình thường.

Ngoài ra, Chính quyền tiểu bang Queensland sẽ liên tục cập nhật tin tức và có thông báo khi hồ sơ xin đề cử bang được mở lại.

Nguồn: Sở di trú bang Queensland

Doslink Migration & Investment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.