điểm tuyển hồ sơ canada 2020

điểm tuyển hồ sơ định cư Canada tháng 4
Tin định cư Canada

Cập nhật điểm tuyển hồ sơ định cư đầu tư Canada tháng 04/2020 (Tỉnh Bang British Columbia)

Do ảnh hưởng của COVID-19, lịch tuyển chọn hồ sơ của Tỉnh Bang British Columbia (B.C.) tuy có chậm lại (cách 2 tháng tính từ đợt rút vào đầu tháng 2, so với trước đây trung bình 1 lần/tháng), nhưng Cục Di Trú B.C. Canada vẫn tiếp tục duy trì việc nhận và xử lý hồ sơ định cư theo diện Doanh nhân Đầu tư.

Tìm hiểu »

Bài viết gần đây

Các loại visa định cư

Yêu cầu được tư vấn