Menu

Tasmania (Hobart) cấp bảo lãnh bang visa 188 & visa 132 đến 06/10/2020

Bang Tasmania (Hobart) vừa có thông báo về một số lượng tạm thời bảo lãnh bang diện đầu tư kinh doanh Úc – 188 & 132 sẽ được cấp cho đến ngày 06/20/2020.

Sau đó, Bộ Nội vụ Úc sẽ có cập nhật chính thức về số lượng hạn ngạch cho năm 2020 – 2021.

Về điều kiện được xét cấp bảo lãnh bang cho visa đầu tư Úc, Bộ nội vụ Úc cũng nêu rõ: những hồ sơ được xem xét cấp bảo lãnh bang sẽ cần là những hồ sơ có chất lượng cao và phải đóng góp cho sự phục hồi của nước Úc trong đại dịch Covid-19. Đồng thời, bang Tasmania cũng khẳng định đang tìm kiếm những nhà đầu tư lớn, tầm cỡ có thể đóng góp đáng kể cho nền kinh tế của bang.

Tasmania (Hobart) cấp bảo lãnh bang visa 188 & visa 132 đến 06/10/2020
Tasmania (Hobart) cấp bảo lãnh bang visa 188 & visa 132 đến 06/10/2020

Bang Tasmania hiện đang tìm kiếm và ưu tiên cho các đề án kinh doanh của visa 188 và visa 132 đạt các tiêu chí sau:

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Liên hệ Doslink để có thể xin bảo lãnh Bang Tasmania (Hobart) thành công như mong đợi, đơn giản là vì chúng tôi có thể giúp bạn.

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.