Thang điểm chuẩn và lịch rút thăm chương trình định cư Canada

Vào ngày 20/9/2018, chương trình định cư diện đầu tư vào Đảo Hoàng Tử theo sự chỉ định của Tỉnh Bang (Prince Edward Island Provincial Nomination Program – PEI PNP) được nhận ngay quy chế thường trú nhân (Permanent Residence – PR) đã chính thức khép lại. Thay vào đó là chương trình đầu tư định cư Canada có điều kiện lên thường trú nhân dành cho Doanh nhân, Chủ hộ kinh doanh cá thể hoặc Quản lý cấp cao ở Việt Nam mong muốn đến định cư Canada với mức đầu tư CAN$150.000 (khoảng 2,8 tỷ VND).

Người nộp đơn theo diện này sẽ được chấm điểm theo thang điểm chuẩn của chương trình và hàng tháng, chính quyền tỉnh bang sẽ tiến hành rút thăm theo thứ tự điểm từ cao đến thấp. Lịch sử rút thăm từ Tháng 2/2018 đến tháng 10/2018 vừa qua được thể hiện trong bảng dưới đây (https://www.princeedwardisland.ca/en)

Canada, Thang điểm chuẩn và lịch rút thăm chương trình định cư Canada, Doslink Migration & Investment, Doslink Migration & Investment

Bảng thống kê nói trên cho thấy một số thông tin thú vị sau đây:

  • Điểm chuẩn của đợt rút thăm của Tháng 10 (Tiến hành vào ngày 18/10/2018) là 135 điểm, số điểm này chỉ cao hơn điểm chuẩn của Tháng 2 (117 điểm) và thấp hơn hẳn điểm chuẩn của 2 tháng gần nhất (Tháng 8 với 145 điểm và Tháng 9 với 152 điểm)
  • Số lượng đương đơn trúng tuyển trung bình hàng tháng theo chương trình có PR ngay khi đến Đảo Hoàng Tử (Phải đặt cọc CAN$200.000) chỉ là dưới 20 trường hợp trong một tháng (Không tính Tháng 1 và tháng 5 do không có số liệu). Trong khi đó, số lượng đơn được chấp thuận theo chương trình mới (Chương trình định cư có điều kiện lên thường trú nhân không cần đặt cọc CAN$200.000) trong Tháng 10 là 27 trường hợp

Lịch rút thăm tính điểm theo chương trình PEI PNP (Prince Edward Island – Provincial Nomination Program) của năm 2018 được trình bày trong bảng sau (https://www.princeedwardisland.ca/en)

Canada, Thang điểm chuẩn và lịch rút thăm chương trình định cư Canada, Doslink Migration & Investment, Doslink Migration & Investment

Doslink Migration & Investment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.