Thay đổi của chương trình đầu tư định cư Úc – Visa 188/132 tại Victoria (Melbourne) trước và sau ngày 4/1/2021

Chương trình đầu tư định cư Victoria (Melbourne) đã có nhiều thay đổi lớn từ 04/01/2021 theo thông báo mới nhất của Bang, nhìn chung thay đổi của VIC là khó khăn hơn nhưng cũng đem lại cơ hội rõ ràng hơn cho các đương đơn phù hợp, đặc biệt là đương đơn có anh ngữ và bằng cấp chuyên ngành khoa học, kỹ thuật. Cụ thể những thay đổi như sau:

VISA 188A - DOANH NHÂN TÀI NĂNG

Điểm di trú

Trước 04/01: ít nhất 80 điểm

Sau 04/01: ít nhất 65 điểm

Anh ngữ

Trước 04/01: Không bắt buộc

Sau 04/01: Bắt buộc tối thiểu IELTS 5.0

Bằng cấp

Trước 04/01: Không bắt buộc.

Sau 04/01:

– Tối thiểu bằng đại học khối ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ Sư, Toán Học, Dược hoặc Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) hoặc

– Có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực trọng yếu ít nhất 3 năm / 10 năm.

Kế hoạch kinh doanh với bang

Trước 04/01: Yêu cầu đơn giản và tương đối ít khó khăn.

Sau 04/01: Cần đáp ứng yếu tố trong kế hoạch kinh doanh: sản phẩm/dịch vụ/quy trình sản xuất sáng tạo hoặc tham gia lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa VIC

Điều kiện lên thường trú 888A

Trước 04/01:

– Thuê mướn 1 lao động Úc toàn thời gian.

– Doanh thu 12 tháng cuối cùng trước khi xin lên thường trú tối thiểu 300k AUD.

Sau 04/01

– Bắt buộc thuê mướn 2 lao động Úc toàn thời gian hoặc

– Doanh thu để xin lên 888A tại VIC cần đạt 1 triệu AUD / 1 năm trong 2 năm trước khi nộp đơn lên 888A.

VISA 188B - ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU

Điều kiện trước ngày 4/1
Điều kiện sau ngày 4/1
Điểm di trú
65 điểm
95 điểm
Điều kiện đầu tư
1,5 triệu AUD vào Trái phiếu Chính phủ và mở một doanh nghiệp với vốn tối thiểu 500 ngàn AUD
1,5 triệu AUD vào Trái phiếu Chính phủ và mở một doanh nghiệp với vốn tối thiểu 500 ngàn AUD

VISA 132A - DOANH NHÂN TÀI NĂNG sau 04/01/2021

Chứng minh lịch sử kinh doanh thành công

Có lịch sử kinh doanh thành công xuất sắc

Lĩnh vực kinh doanh

Các lĩnh vực chiến lược được ưu tiên của bang: kỹ thuật số, công nghệ cao, khoa học sức khỏe, thực phẩm nông nghiệp, năng lượng mới,…

Vốn đầu tư

– Tối thiểu 2 triệu AUD

– Nếu tham gia phát triển lĩnh vực BĐS ngoài kinh nghiệm liên quan cần có, thì đương đơn cần đầu tư ít nhất 2 triệu AUD vào dự án (không tính vốn đầu tư vào mua đất cho dự án).

Thuê mướn lao động

Ít nhất 5 lao động full-time trong 12 tháng trước khi hậu kiểm visa 132A.

Điều kiện khác

Đương đơn còn phải thoả mãn các điều kiện chi tiết về việc đệ trình kế hoạch kinh doanh, khảo sát thị trường, gặp gỡ chính phủ VIC

Lưu ý quan trọng từ ngày 1/7/2021, chương trình định cư Úc Visa 132A – Doanh nhân tài năng, sẽ không còn nữa, chi tiết xem thêm tại đây:

Hàng năm, các Bang thường đóng hồ sơ vào giữa năm tài khoá tức tháng 11 đến tháng 01. Năm nay được dự báo các Bang có thời gian đóng cửa muộn hơn, tức vào khoảng tháng 03,04/2021 vì hết hạn ngạch bảo lãnh. 

Như vậy, các đương đơn nộp hồ sơ vào gần thời điểm tháng 03,04/2021 có rủi ro bị áp dụng các điều chỉnh thay đổi đối với visa 188A,B và 132A.

Liên hệ Doslink để được tư vấn chương trình định cư đầu tư Úc phù hợp và nắm bắt cơ hội trước khi luật di trú áp dụng các thay đổi.

0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng 21 Khách hàng liên tiếp của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang và kết quả visa 188 & visa 132  của VIC (Melbourne), QLD (Brisbane), WA (Perth), SA( Adelaide) theo điều kiện bảo lãnh bổ sung của các Bang nhằm hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Xem chi tiết loại visa đầu tư định cư Úc: