Menu
Doslink » Tính điểm chương trình Rural Alberta

Tự tính điểm di trú

Chương trình định cư đầu tư tỉnh Alberta - Rural Entrepreneur Stream

Để có thể tự chấm điểm di trú cho hồ sơ của mình, Quý khách vui lòng cung cấp thông tin theo hướng dẫn sau:

Tính Điểm Đầu tư Alberta
Câu 1. Vị trí đặt doanh nghiệp tại Alberta của bạn là:
Câu 2. Kinh nghiệm là chủ doanh nghiệp trong 10 năm gần nhất của bạn là:
Câu 3. Kinh nghiệm quản lý cấp cao trong 10 năm gần nhất của bạn là:
Câu 4. Tổng vốn đầu tư vào doanh nghiệp tại Alberta (CAD) là:
Câu 5. Tổng tài sản (CAD) của bạn là:
Câu 6. Số lượng nhân viên mà bạn đã thuê:
Câu 7. Bạn có mua lại doanh nghiệp ở Alberta không?
Câu 8. Dựa trên bảng quy đổi điểm IELTS-CLB, khả năng Ngoại ngữ của bạn theo CLB Level là:
CLB Level Reading Writing Listening Speaking
10 8 7.5 8.5 7.5
9 7 7 8 7
8 6.5 6.5 7.5 6.5
7 6 6 6 6
6 5 5.5 5.5 5.5
5 4 5 5 5
4 3.5 4 4.5 4
Câu 9. Trình độ học vấn của bạn là:
Câu 10. Kinh nghiệm làm việc hoặc học tập của bạn trong vòng 10 năm qua tại vùng nông thôn Alberta là:
Câu 11. Kinh nghiệm làm việc hoặc học tập của bạn trong vòng 10 năm qua tại vùng trung tâm Alberta (Calgary và Edmonton Census Metropolitan Area) là:
Câu 12. Kinh nghiệm làm việc hoặc học tập của bạn trong vòng 10 năm qua tại Canada là:
Câu 13. Bạn có người thân tại cộng đồng dân cư hoặc tại Alberta không?
Câu 14. Dựa trên bảng quy đổi điểm IELTS-CLB, khả năng Ngoại ngữ của vợ/chồng theo CLB Level là:
CLB Level Reading Writing Listening Speaking
10 8 7.5 8.5 7.5
9 7 7 8 7
8 6.5 6.5 7.5 6.5
7 6 6 6 6
6 5 5.5 5.5 5.5
5 4 5 5 5
4 3.5 4 4.5 4
Câu 15. Trình độ Học vấn của vợ/chồng là:
Câu 16. Tuổi của bạn có nằm trong khoảng 21 đến 49 tuổi không?

Vui lòng nhập thông tin để nhận điểm số qua email!

  Tư vấn chuyên sâu về bảng điểm:
  Có, hãy tư vấn chuyên sâu cho tôi.

  Phản hồi của Khách hàng

  Khách hàng Doslink nói gì?

  Chương trình làm việc và định cư Canada

  Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.