Menu
Doslink » Tính điểm chương trình British Columbia

Tự tính điểm di trú

Chương trình định cư đầu tư British Columbia

Để có thể tự chấm điểm di trú cho hồ sơ của mình, Quý khách vui lòng cung cấp thông tin theo hướng dẫn sau:

British Columbia Test
Câu 1. Kinh nghiệm quản lý DN (Sở hữu từ 10% trở lên) trong 10 năm gần nhất là bao lâu?
Câu 2. Thời gian làm Quản lý cấp cao (không nắm cổ phần hoặc sở hữu ít hơn 10%) của bạn trong 10 năm gần nhất là bao lâu?
Câu 3. Bạn có sở hữu 100% CP (Tính tổng cộng cho 2 vợ chồng) từ 3 năm trở lên trong 5 năm gần nhất hay không?
Câu 4. Tổng giá trị tài sản ròng (BĐS/tiền mặt/cổ phiếu/trái phiếu) tính theo CAD là bao nhiêu?
Câu 5. Trong tổng TS đó thì phần tiền mặt/cổ phiếu/trái phiếu tính theo CAD là bao nhiêu?
Câu 6. Tổng số vốn đầu tư vào doanh nghiệp tại Canada (Tính theo CAD)?
Câu 7. Số lượng thuê mướn lao động địa phương tại doanh nghiệp Canada?
Câu 8. Khu vực để đầu tư mở doanh nghiệp là
Câu 9. Bằng cấp Anh Ngữ (Tương đương IELTS General) của bạn là?
Câu 10. Bằng cấp chuyên môn của bạn là?
Câu 11. Độ tuổi của bạn là?
Câu 12. Bạn đã thực hiện chuyến khảo sát tại Tỉnh Bang BC chưa?
Câu 13. Bạn có từng sinh sống, học tập hay làm việc tại Canada trong thời gian từ 12 tháng trở lên hay không?

Vui lòng nhập thông tin để nhận điểm số qua email!

  Tư vấn chuyên sâu về bảng điểm:
  Có, hãy tư vấn chuyên sâu cho tôi.

  Phản hồi của Khách hàng

  Khách hàng Doslink nói gì?

  Chương trình làm việc và định cư Canada

  Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.