Menu
Doslink » Tính điểm tay nghề British Columbia PNP

Tự tính điểm di trú

Chương trình định cư tay nghề bang British Columbia

Để có thể tự chấm điểm di trú cho hồ sơ của mình, Quý khách vui lòng cung cấp thông tin theo hướng dẫn sau:

British Columbia Test
Câu 1. Bằng cấp cao nhất của bạn là?
Câu 2. Bạn đã hoàn thành chương trình sau trung học tại:
Câu 3. Khả năng Tiếng Anh của bạn dựa trên thang điểm CLB – Canada Language Benchmarks của Canada là:

Bảng quy đổi IELTS – General Training và CLB level
CLB Level Ielts Reading Ielts Writing Ielts Listening Ielts Speaking
10 8.0 7.5 8.5 7.5
9 7.0 7.0 8.0 7.0
8 6.5 6.5 7.5 6.5
7 6.0 6.0 6.0 6.0
6 5.0 5.5 5.5 5.5
5 4.0 5.0 5.0 5.0
4 3.5 4.0 4.5 4.0
Để đạt mức CLB nào đó, thì điểm của tất cả các kỹ năng Reading, Writing, Listening, Speaking phải bằng hoặc cao hơn mức điểm theo bảng trên.
Ví dụ, nếu điểm thi IELTS là:
 • Reading: 5.5
 • Writing: 6.0
 • Listening: 6.0
 • Speaking: 6.5
 • Thì CLB level của bạn sẽ là CLB 6
Câu 4. Khả năng Tiếng Anh và Tiếng Pháp của bạn đều đạt từ CLB 4 trở lên?

Bảng quy đổi TEF Canada và CLB level
CLB Level Reading Writing Listening Speaking
10 263-300 393-450 316-360 393-450
9 248-262 371-392 298-315 371-392
8 233-247 349-370 280-297 349-370
7 207-232 310-348 249-279 310-348
6 181-206 271-309 217-248 271-309
5 271-309 226-270 181-216 226-270
4 121-150 181-225 145-180 181-225
Câu 5. Mức lương/giờ (CAD/h) bạn nhận được với vị trí công việc tại bang British Columbia là:
Câu 6. Nơi làm việc của bạn tại bang British Columbia sẽ thuộc khu vực:
Câu 7. Bạn đã từng học tập hoặc có kinh nghiệm làm việc ngoài khu vực Metro Vancouver Regional District tại bang British Columbia?
Câu 8. Số năm kinh nghiệm của bạn liên quan đến vị trí công việc tại bang British Columbia là:
Câu 9. Số năm kinh nghiệm bạn đã tích luỹ tại Canada là:
Câu 10. Bạn đang làm việc toàn thời gian tại bang British Columbia (tối thiểu 30 giờ/tuần)?

Vui lòng nhập thông tin để nhận điểm số qua email!

  Bạn đã từng thi hoặc dự kiến thi chứng chỉ Anh ngữ khi nào?

  Tư vấn chuyên sâu về bảng điểm:
  Có, hãy tư vấn chuyên sâu cho tôi.

  Chương trình làm việc và định cư Canada

  Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.