Tính thời gian cư trú nộp đơn xin quốc tịch Úc

Khi một người nhập cư là thường trú nhân đáp ứng một số tiêu chí nhất định sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ trở thành công dân Úc.

Một trong các tiêu chí quan trọng đó là thời gian cư trú. Tại thời điểm nộp đơn, bạn phải:
  • Đã sống ở Úc với thị thực hợp lệ trong 4 năm qua,
  • Thường trú nhân hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện trong 12 tháng qua,
  • Rời khỏi Úc tổng cộng không quá 12 tháng trong 4 năm qua, bao gồm tổng cộng không quá 90 ngày trong 12 tháng qua.

Đối với trẻ em 16 hoặc 17 tuổi, nếu việc đáp ứng yêu cầu này sẽ gây ra khó khăn hoặc bất lợi đáng kể, bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng để giải thích cho việc này.

Trẻ em dưới 16 tuổi không cần phải đáp ứng yêu cầu về nơi cư trú chung nhưng phải là thường trú nhân.

Bạn hãy liên hệ Doslink nếu cần tìm hiểu chi tiết về việc làm thế nào trở thành công dân Úc.

Cách tính thời gian cư trú

Doslink sẽ giúp bạn tính thời gian cư trú để có thể chuẩn bị tốt cho việc nộp đơn đăng ký quốc tịch, nếu bạn cung cấp Doslink thông tin chính xác về:
  • Ngày thường trú.
  • Ngày cư trú hợp pháp.
  • Ngày dự định nộp đơn,
  • Thời gian du lịch trong và ngoài nước Úc trong 4 năm qua.

Ngày thường trú

Bạn cần biết ngày bắt đầu thường trú của bạn. Tùy thuộc vào việc bạn ở trong hay ngoài nước Úc khi Bộ Di Trú cấp thị thực thường trú cho bạn. Ngày thường trú được xác định như sau:
  • Nếu bạn ở Úc, ngày thường trú của bạn là ngày Bộ Di Trú cấp visa thường trú.
  • Nếu bạn ở bên ngoài Úc, ngày thường trú của bạn là ngày đầu tiên bạn đến Úc với visa thường trú.
Ngày cư trú hợp pháp
Bạn cần biết ngày bắt đầu ‘cư trú hợp pháp’ của bạn, tức là lần đầu tiên bạn bắt đầu sống ở Úc bằng thị thực hợp lệ.
Ví dụ: bạn có thể đến Úc vào ngày 1 tháng 6 năm 2014 với thị thực tạm thời. Sau đó, vào ngày 4 tháng 9 năm 2018, Bộ Di Trú đã cấp thị thực thường trú cho bạn. Như vậy, ngày cư trú hợp pháp của bạn là ngày 1 tháng 6 năm 2014 và ngày thường trú của bạn là ngày 4 tháng 9 năm 2018.
Ngày nộp đơn dự kiến
Ngày nộp đơn dự kiến của bạn là ngày bạn dự định nộp đơn xin nhập quốc tịch Úc.
Thời gian vắng mặt ở Úc

Bạn cần cung cấp những ngày bạn đã ở Úc và đi ra ngoài nước Úc trong 4 năm qua. Nếu bạn dự định sẽ ra khỏi Úc trước khi nộp đơn, hãy bao gồm cả những ngày này.

Tin liên quan

0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng 195 Khách hàng của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang, Visa 188A/B/C, Visa 132, hoàn tất Hậu kiểm visa 132 và thành công xin thường trú 888.

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.