Menu

Tổng hợp điều kiện bổ sung nhận Bảo lãnh bang từ tháng 9/2020 đối với visa 188 & visa 132

Các Bang của Úc đã lần lượt mở nhận Bảo Lãnh Bang cho các dòng visa đầu tư định cư 188 & visa 132 từ đầu tháng 09/2020 với một số các điều kiện bổ sung nhằm mục đích hỗ trợ nền kinh tế bang trong Covid-19.

Theo đó điều kiện bổ sung nhận bảo lãnh bang cho visa 188 & visa 132 ở từng Bang đều thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, yêu cầu đầu tư kinh doanh được bổ sung nhằm sàng lọc ra các hồ sơ chất lượng, sáng giá, có thể hỗ trợ kinh tế Bang theo các hướng sau đây:

Các đương đơn lưu ý rằng:

Để được Doslink hỗ trợ thực hiện xin bảo lãnh Bang thành công cho hồ sơ cụ thể của từng đương đơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua inbox hoặc đặt lịch tư vấn.

0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng các khách hàng của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang, Visa 188A/B/C, Visa 132, hoàn tất Hậu kiểm visa 132 và thành công xin thường trú 888.

Xem chi tiết loại visa đầu tư định cư Úc:

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.