Úc: Cánh cửa sẽ mở ra cho sinh viên quốc tế trở về

Úc mở cửa cho sinh viên quốc tế trở lại các trường đại học Úc vào đầu tháng 7/2020.

Chính Phủ Liên Bang xác nhận sẽ xem xét việc bãi bỏ lệnh cấm đi lại do Covid-19. Sinh viên quốc tế có thể được quay trở lại Úc sớm nhất vào đầu tháng 7/2020.

sinh viên du học Úc, Úc: Cánh cửa sẽ mở ra cho sinh viên quốc tế trở về, Doslink Migration & Investment, Doslink Migration & Investment

Thủ tướng Scott Morrison đưa ra lộ trình 3 giai đoạn cho kế hoạch mở cửa trở lại các trường đại học với sinh viên quốc tế: các điều kiện cụ thể chưa được công bố, nhưng chính phủ vẫn duy trì đáp ứng tiêu chí giữ an toàn trong giai đoạn Covid-19.

Chính phủ Úc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng việc đẩy mạnh lại giáo dục nhanh nhất có thể.

Chính phủ và các trường đại học sẽ phối hợp để thực hiện các quy trình an toàn và đẩy nhanh quá trình để đón sinh viên quốc tế trở lại Úc sớm nhất có thể.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất đến các bạn.

Cập nhật thông tin về chương trình định cư Úc diện đầu tư kinh doanh tại đây.

Doslink Group

Các công ty thành viên

Doslink Migration & Investment

Doslink Real Estate

Doslink Education & Migration