Úc – Kì thi quốc tịch và những điều cần biết

Kì thi Quốc tịch Úc là bước quan trọng cuối cùng để đánh giá mức độ hòa nhập và đóng góp vào xã hội Úc của từng ứng viên, nhằm đảm bảo chọn lựa được những công dân ưu tú, thực hiện những giá trị Úc, tôn trọng luật Úc, làm việc chăm chỉ để xây dựng đất nước công bằng, tốt đẹp hơn. Dựa trên những yêu cầu đó, các ứng viên cần nắm rõ những quy định sau trước khi đến với kì thi Quốc tịch Úc:

1. Cách thức đăng kí thi

Trước khi đến với bài thi Quốc tịch, các ứng viên cần đăng kí nộp hồ sơ online trên trang mạng của Bộ di trú (đối với ứng viên đang ở Úc), hoặc nộp hồ sơ giấy gửi đến văn phòng cơ quan phụ trách (đối với ứng viên ở ngoài nước Úc). Sau đó ứng viên sẽ nhận được thư mời đến buổi thi Quốc tịch với đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, cũng như những yêu cầu khác.

Định cư Úc - Kì thi quốc tịch | doslink.com.vn
Hình 1 – Kì Thi Quốc Tịch Úc

2. Điều kiện để đăng kí dự thi

  • Sống ở Úc tối thiểu 4 năm và có PR tối thiểu 12 tháng trước khi thi Quốc tịch.
  • Thời gian vắng mặt ở Úc không được quá 1 năm trong vòng 4 năm trước khi thi Quốc tịch và trong vòng 12 tháng trước khi thi không được vắng mặt quá 90 ngày.
  • Con cái dưới 16 tuổi được phép là người phụ thuộc trong đơn xin Quốc tịch, không bị bắt buộc về thời gian sống ở Úc nhưng bắt buộc phải có PR trước đó.
  • Có trình độ tiếng anh căn bản để có thể làm bài thi Quốc tịch. Các câu hỏi không chỉ đơn giản là “Có” hoặc “Không”, mà sẽ tập trung vào những trường hợp cụ thể, yêu cầu ứng viên phải nắm rõ luật pháp, chính sách và những quy tắc căn bản của Úc. Mỗi ứng viên sẽ có 03 lần làm bài thi liên tiếp, nếu sau đó kết quả chưa đạt, ứng viên sẽ phải đợi 02 năm sau để đăng kí lại.

Tham khảo tài liệu thi Quốc tịch ở link: https://www.homeaffairs.gov.au/Citizenship/Documents/our-common-bond-2014.pdf

  • Khả năng hòa nhập: Các ứng viên phải trình bày các bước để hòa nhập và đóng góp cho cộng đồng Úc như bằng chứng về công việc, thành viên các đoàn thể, nếu có con thì phải có bằng chứng cho con cái đi học tại các trường ở Úc. Quan trọng hơn cả, các ứng viên cần cam kết trung thành với đất nước Úc, cam kết cống hiến xây dựng và bảo vệ đất nước Úc.
  • Lý lịch tư pháp: trước khi đến với bài thi, ứng viên phải đạt 18 tuổi và sẽ trải qua bài kiểm tra lí lịch tư pháp, hồ sơ hình sự để xem xét mức độ về hành vi (tham gia băng đảng, tổ chức, bạo lực). Nếu thỏa đáng, người xét duyệt mới cho phép ứng viên tiếp tục đến với bài thi Quốc tịch của mình.

3. Hồ sơ đăng kí dự thi

Bất kể nộp hồ sơ giấy hay trực tuyến, các ứng viên đều phải cung cấp đầy đủ các chứng từ sau nhằm phục vụ quá trình xét duyệt:

  • Giấy tờ cá nhân
  • Giấy tờ lý lịch tư pháp về thời gian ở nước ngoài trên 90 ngày.
  • Giấy tờ bổ sung về hoàn cảnh, bằng chứng cư trú, bằng chứng miễn giảm hoặc nhượng bộ.

Nếu các bạn có những thắc mắc liên quan đến việc nộp đơn xin quốc tịch cho gia đình và bản thân, xin liên lạc với Doslink, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ.

Doslink Migration and Investment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.