Úc – Lộ trình mở cửa trở lại

Tính đến ngày hôm nay, Úc có số ca nhiễm mới được khống chế tốt, Chính phủ liên bang và tiểu bang lần lượt đưa ra lộ trình gồm 3 giai đoạn mở cửa lại nước Úc bằng các biện pháp từ từ nới lỏng giãn cách xã hội do Covid-19, trước đó Thủ tướng Scott Morrison đưa ra lộ trình 3 giai đoạn cho kế hoạch mở cửa trở lại các trường đại học với sinh viên quốc tế. (Xem chi tiết tại đây)

Lộ trình chung của Liên Bang Úc có 3 giai đoạn và mỗi giai đoạn sẽ có thời điểm cụ thể khác nhau ở các bang và vùng lãnh thổ tùy thuộc vào điều kiện của mỗi bang, việc áp dụng sẽ dựa trên một số nguyên tắc chung như sau:

lộ trình mở cửa trở lại Úc, Úc – Lộ trình mở cửa trở lại, Doslink Migration & Investment, Doslink Migration & Investment

NỚI LỎNG GIÃN CÁCH XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC TẠI CÁC TIỂU BANG

Victoria (Melbourne):

  • Học sinh các lớp mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 11, lớp 12 bắt đầu trở lại trường từ ngày 26/05/2020.
  • Học sinh Lớp 3 đến Lớp 10 sẽ bắt đầu đến trường từ ngày 09/06/2020.

New South Wales (Sydney):

  • Các trường học trở lại ngày 25/05/2020.

South Australia (Adelaide): là bang nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội đầu tiên.

  • Học sinh đã quay trở lại trường học từ 27/04/2020.
  • Sinh viên các trường đại học và các trường đào tạo chuyên biệt trở lại trường từ 11/05/2020.

Western Australia (Perth): Tất cả trường công đã mở cửa (trung bình 74% sinh viên tham dự)

Queensland (Brisbane):

  • Học sinh các lớp mẫu giáo, Lớp 1, 11, Lớp 12 bắt đầu quay trở lại trường ngày 11/05/2020.
  • Học sinh từ Lớp 2 đến Lớp 10 đến trường từ 25/05/2020.

Cập nhật thông tin về chương trình định cư Úc diện đầu tư kinh doanh tại đây.

Doslink Group

Các công ty thành viên

Doslink Migration & Investment

Doslink Real Estate

Doslink Education & Migration