Visa 132 Úc sẽ không còn nữa, và các thay đổi rất quan trọng với Visa 188 từ 1/7/2021

Ngày 17/12/2020, ông Alan Tudge – Quyền Bộ Trưởng Úc phụ trách các vấn đề về Di dân, Nhập tịch và Sắc tộc vừa ra thông cáo với báo chí về việc chính phủ Úc đang thực hiện các cải cách chương trình đầu tư định Úc để tối đa hóa lợi ích cho nền kịnh tế nước Úc, những cải cách này bao gồm:

Chỉ còn 4 diện visa đầu tư kinh doanh sáng tạo thay cho 9 diện

Chương trình định cư đầu tư Úc (Business Innovation and Investment Program) sẽ được đơn giản hóa từ 9 diện visa (stream) thành 4 diện sau:

Visa 132A/B, 188D chính thức không còn nữa từ 01/07/2021

Các diện Visa 132A (Doanh nhân tài năng), Visa 132B (Quỹ đầu tư mạo hiểm), Visa 188D (Premium Investor) sẽ không còn nữa, thay đổi này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2021. Riêng các hồ sơ của những chương trình bị đóng nộp trước thời hạn 1/7/2021 vẫn sẽ tiếp tục được xét duyệt.

Visa 188A/B/C/E sẽ khó hơn rất nhiều

Visa tạm trú của 4 dòng trên (188A/B/C/E) có thể nộp đơn xin thường trú nhân nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chính phủ sau 3 năm. Đồng thời visa tạm trú sẽ có hiệu lực trong 5 năm – đồng nghĩa đương đơn sẽ có thêm thời gian hoàn thành các yêu cầu đối với visa tạm trú trước khi xin lên thường trú

Visa 188A nâng điều kiện đầu vào lên cao

Yêu cầu của các loại visa 188 cũng được nâng lên để đảm bảo chương trình thu hút được những đương đơn có khả năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh – đầu tư, cụ thể:

Thông báo chính thức sẽ được đưa ra vào đầu năm 2021

Chính phủ Úc vẫn đang tham vấn rộng rãi để có thêm thông tin, thông báo chính thức sẽ được công bố vào đầu năm sau để đảm bảo đương đơn có thời gian điều chỉnh và cập nhật hồ sơ.
0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng 188 Khách hàng liên tiếp của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang và kết quả visa 188A/B/C & visa 132  của VIC (Melbourne), QLD (Brisbane), WA (Perth), SA( Adelaide), TAS (Hobart), Canberra.

Xem chi tiết loại visa đầu tư định cư Úc:

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.