Visa 132A chính thức đóng lại ở tất cả các bang vào ngày 20/04/2021

Cơ hội cho visa 132A&B đã khép lại khi chính phủ các Tiểu Bang của Úc đã đồng loạt đưa ra thông báo chính thức không nhận Bảo Lãnh Bang cho dòng visa 132 trong tháng 04/2021, bao gồm các Bang: New South Wales, Tasmania, Tây Úc, và Northern Territory, cụ thể như sau:

1. New South Wales (NSW) ngưng nhận đề cử bang cho visa 132A/B kể từ 16/04/2021

New South Wales vừa công bố sẽ không chấp nhận các đơn xin visa 132A/B dòng Doanh Nhân Tài Năng mới kể từ 5 giờ chiều (Giờ Úc) ngày 16/04/2021.
Các đương đơn lưu ý đảm bảo hồ sơ đề cử bang đầy đủ, chính xác vì những bộ hồ sơ không đầy đủ sẽ không được Tiểu bang xét duyệt trước thời hạn cuối cùng của Chính phủ Khối Thịnh Vượng Chung (CommonWealth Government) vào ngày 26/04/2021.

2. Tây Úc (WA) ngưng nhận đề cử bang cho visa 132A/B sau 16/04/2021

Visa 132A/B dòng Doanh Nhân Tài Năng sẽ chính thức không còn khả dụng kể từ 01/07/2021. Chính phủ Tiểu bang Tây Úc sẽ tiếp tục chấp nhận những bộ hồ sơ xin đề cử bang cuối cùng cho đến khi kết thúc ngày làm việc 16/04/2021 lúc 4 giờ chiều (Giờ Tây Úc). Sẽ không có bất kỳ đơn xin đề cử bang nào được chấp nhận sau mốc thời gian nêu trên.

3. Tasmania (TAS) ngưng nhận đề cử bang cho visa 132 A/B & visa 188D kể từ 12/04/2021

Các đương đơn không thể nộp đơn xin đề cử bang cho visa 132 A&B dòng Doanh Nhân Tài Năng và visa 188D – Nhà đầu tư lớn thông qua hệ thống SkillSelect kể từ 27/04/2021.
Để đảm bảo rằng tất cả các hồ sơ xin đề cử Tiểu bang cho dòng visa 132A/B dòng Doanh Nhân Tài Năng và visa 188D – Nhà đầu tư lớn đã nộp trước đây được xét duyệt đầy đủ, Chính phủ Tiểu bang Tasmania đã quyết định ngừng nhận hồ sơ cho visa 132/188 vào thứ Hai, 12/04/2021 lúc 5 giờ chiều (Giờ Úc). Sau mốc thời gian nêu trên, bất kỳ đơn xin đề cử Tiểu bang Tasmania nào được nộp sẽ không được chấp nhận.

4. Bắc Úc (NT) - ngưng nhận đề cử bang cho visa 132A/B sau 20/04/2021

Tiểu bang Northern Territory sẽ chính thức không xét duyệt hồ sơ đề cử bang từ ngày 20/04/2021. Để đơn xin visa 132A/B dòng Doanh Nhân Tài Năng được xét duyệt hoàn thiện, các đương đơn lưu ý PHẢI:
Để cập nhật và tìm hiểu thêm những thông tin mới nhất liên quan đến di trú Úc cũng như để nộp hồ sơ xin visa cho các tiểu bang, hãy liên hệ Doslink để được tư vấn và hỗ trợ.
Tiểu Bang Đóng vĩnh viễn 132 và dừng 188 năm 2020-2021
Victoria (Melbourne) Visa 132: 31/03/2021 và Visa 188: 31/05/2021
New South Wales (Sydney) Visa 132: 16/04/2021 và Visa 188: 31/05/21
Queensland (Brisbane) Visa 132 và đã chính thức đóng visa 188: 24/02/2021
Nam Úc (Adelaide) Visa 132: 29/03/2021 và Visa 188: 21/05/2021
Tây Úc (Perth) Visa 132: 16/04/2021 và Visa 188: 31/05/2021
ACT (Canberra) Còn 24 suất bảo lãnh cho visa 188
Tasmania (Hobart) Visa 132: 12/04/2021
Bắc Úc (Darwin) Visa 132: 20/04/2021
0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng 190 Khách hàng của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang, Visa 188A/B/C, Visa 132, hoàn tất Hậu kiểm visa 132 và thành công xin thường trú 888.

Xem chi tiết loại visa đầu tư định cư Úc:

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.