Visa 188B – Bảo lãnh Bang | Mrs. T xxx Huỳnh (Melbourne, Victoria)

Chúc mừng gia đình chị Huỳnh … T đã nhận được bảo lãnh bang VIC (Melbourne) của visa 188B – Đầu tư trái phiếu chính phủ Úc mà không bị ảnh hưởng nhiều bởi Covid-19.

BẢNG THÔNG TIN

  • Trường hợp Đầu tư trái phiếu chính phủ Úc – Visa 188B
  • Hoàn tất 05/2020
  • Địa điểm HCM, VN

visa 188b, Visa 188B – Bảo lãnh Bang | Mrs. T xxx Huỳnh (Melbourne, Victoria), Doslink Migration & Investment, Doslink Migration & Investment

Kể từ khi chính phủ Úc công bố tình trạng khẩn cấp & thực hiện cách ly vì Covid-19 vào 20/03/2019, mọi lĩnh vực của Úc gần như đều chịu ảnh hưởng lớn vì đại dịch này.

Riêng về lĩnh vực định cư đầu tư Úc, tiến triển hồ sơ từ cấp tiểu bang đến liên bang cũng đang chậm lại rất nhiều và Doslink vẫn rất nỗ lực để thực hiện công việc chuyên môn của mình một cách tốt nhất trong khả năng.

Chúng tôi rất vui mừng vì tiến triển hồ sơ của các khách hàng Doslink không bị ảnh hưởng quá nhiều, chị Huỳnh …T vẫn nhận được bảo lãnh tiểu bang VIC (Melbourne) trong thời gian 5 tuần.

Đối với định cư Úc, thời điểm quan trọng sắp đến gần là tháng 07.2020, những khách hàng may mắn là những khách hàng có thể chuẩn bị kịp cho thời điểm này. Doslink cũng sẽ cập nhật sớm nhất đến khách hàng các thay đổi và cơ hội định cư cho thời điểm tháng 07.2020 tới.

Tham khảo các chương trình đầu tư định cư Úc tại đây.