Visa 188B – Bảo lãnh Bang | Ms. H xxx Nguyễn (Adelaide, SA)

Doslink chúc mừng Ms. H xxx Nguyễn – Visa 188B Diện Đầu Tư Trái Phiếu Chính Phủ đã nhận được Thư Bảo Lãnh bang Nam Úc vào đầu tháng 03/2020 này.

Cảm ơn chị đã tin tưởng Doslink, đơn vị tư vấn định cư Úc cho cả gia đình.

BẢNG THÔNG TIN

  • Trường hợp Đầu tư trái phiếu chính phủ 188B
  • Hoàn tất 03/2020
  • Địa điểm HCM, VN

, Visa 188B – Bảo lãnh Bang | Ms. H xxx Nguyễn (Adelaide, SA), Doslink Migration & Investment, Doslink Migration & Investment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.