Visa 188B – Bảo lãnh Bang | Mr. H xxx Phan (Perth, WA)

Doslink chúc mừng Mr. H. Phan và cả gia đình đã nhận được Bảo Lãnh Bang Tây Úc của diện visa 188B vào ngày 03/04/2020, trong thời gian 12 ngày làm việc, hiện nay thời gian trung bình xét duyệt bảo lãnh bang của Úc là 8 – 12 tuần.

Cảm ơn anh đã tin tưởng Doslink, đơn vị tư vấn định cư Úc cho cả gia đình.

BẢNG THÔNG TIN

  • Trường hợp Đầu tư trái phiếu chính phủ 188B
  • Hoàn tất 04/2020
  • Địa điểm HCM, VN

, Visa 188B – Bảo lãnh Bang | Mr. H xxx Phan (Perth, WA), Doslink Migration & Investment, Doslink Migration & Investment

Yêu cầu tư vấn


Tư vấn qua điện thoạiTư vấn qua video callTư vấn trực tiếp tại VP


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.