Visa 188B – Định cư Úc diện Đầu Tư Trái Phiếu | Mr. Huỳnh – HCM

Doslink chúc mừng khách hàng Mr. xxx Huỳnh đã đạt kết quả visa 188B, visa định cư Úc diện đầu tư 1.5 triệu AUD trái phiếu chính phủ một cách thuận lợi.

BẢNG THÔNG TIN

  • Trường hợp Đầu tư trái phiếu chính phủ 188B
  • Hoàn tất 03/11/2016
  • Địa điểm HCM, VN

, Visa 188B – Định cư Úc diện Đầu Tư Trái Phiếu | Mr. Huỳnh – HCM, Doslink Migration & Investment, Doslink Migration & Investment

Tư vấn di trú nói gì

"Kết quả visa 188B này là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của team di trú Doslink và khách hàng. Anh Huỳnh và gia đình hãy yên tâm trên chặng đường phía trước, vì Doslink sẽ luôn đồng hành cùng gia đình đến khi đạt được thường trú nhân 888
Xin chúc mừng anh và gia đình một lần nữa"
Migration Adviser
Doslink Australia

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.