Menu

Kết quả Visa 888C thường trú Úc thành công – KH H. Đặng ngày 04/03/2024

Chúc mừng khách hàng H. Đặng và gia đình được xét duyệt thường trú nhân Úc (PR) diện đầu tư VISA 888C (Significant Investor).

Visa 888C là visa thường trú nối tiếp visa tạm trú 188C - Nhà đầu tư lớn, xét cấp thành công cho khách hàng sau khi đã hoàn thành các cam kết đầu tư tài chính và duy trì khoản đầu tư theo yêu cầu.

Cả gia đình khách hàng chính thức trở thành thường trú nhân Úc, được tự do sinh sống, học tập, làm việc và hưởng các quyền lợi về y tế, giáo dục, an sinh xã hội tại Úc.

Lời cảm ơn của khách hàng dành cho team Doslink
Kết quả Visa 888C PR – Nhà đầu tư lớn (Significant Investor Stream)
Ngày cấp 04/03/2024
Visa 888C (PR) - Khách hàng H. Đặng

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.