Xu hướng siết chặt các điều kiện của chương trình Start-Up Visa Canada (CSUV) trong tương lai

Hiện nay, chương trình SUV là chương trình đầu tư định cư duy nhất tại Canada vẫn còn đang cho phép đương đơn và gia đình được nhận PR trực tiếp, không cần phải qua giai đoạn visa tạm trú là Work Permit nếu dự án được sự bảo trợ của các tổ chức do chính phủ chỉ định như Angel Investors hoặc Venture Capital Funds. Cụ thể là:
  • Chương trình Quebec mua trái phiếu Chính phủ (Cũng được nhận PR trực tiếp với sự bảo lãnh của Tỉnh Bang Quebec) hiện tiếp tục bị tạm dừng thêm 2 năm đến Tháng 4 năm 2023.
  • Các chương trình đầu tư định cư theo bảo lãnh của Tỉnh Bang như British Columbia (Vancouver), Ontario (Toronto), Saskatchewan, Đảo Hoàng Tử, New Brunswick, Nova Scotia, Manitoba, … đều phải qua giai đoạn đến định cư tại Tỉnh Bang theo visa tạm trú Work Permit có thời hạn trước khi hội đủ các điều kiện cam kết mới được xem xét để nộp hồ sơ PR (Thường trú).
Chương trình SUV hiện tại rất hấp dẫn vì cả gia đình sẽ nhận được PR trực tiếp mà dự án khởi nghiệp lại không có yêu cầu cụ thể gì về vốn đầu tư tối thiểu, về số lượng lao động địa phương cần thuê mướn, và về thời gian tối thiểu tham gia điều hành dự án để được xét cấp PR. Vì vậy, mặc dù cho đến nay Chính phủ Canada chưa có ý kiến chính thức nhưng đã có một số ý kiến về tính hiệu quả và tính chọn lọc của các dự án SUV. Với xu hướng này, nhiều khả năng Chính Phủ Canada sẽ siết chặt các điều kiện của chương trình SUV trong tương lai không xa.
Trong bối cảnh nói trên, có thể thấy rằng đây là thời điểm cho các KH đang ở tình trạng wait-and-see nên cân nhắc và sớm ra quyết định cho phù hợp trước khi chương trình SUV có những quy định mới theo chiều hướng ngày càng khó khăn hơn.
0
Thư Mời Nộp Hồ Sơ (ITA) liên tiếp trong tháng 12

Tháng 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020 là những tháng có điểm tuyển hồ sơ rất thấp, thuận lợi cho Khách Hàng quan tâm đến định cư Đảo Hoàng Tử.

BGD Doslink đã cùng động viên và thúc đẩy Khách Hàng bắt kịp những đợt hồ sơ thuận lợi này, và chúng tôi muốn chúc mừng 02 KH vừa nhận được thư mời trong đợt tuyển hồ sơ tháng 12/2020.

Phản hồi của Khách hàng
Khách hàng nói gì?
Khách hàng H… Trần
Visa 188B – Đầu Tư Trái Phiếu
Read More
“Hồ sơ của gia đình chúng tôi rơi vào thời điểm dịch Covid 19 hoành hành và xảy ra nhiều tình huống khó xử lý. Doslink đã thay mặt khách gửi các văn bản để giải bày và thuyết phục chính quyền Bang, liên Bang, Bộ di trú …rất hiệu quả!. Hôm nay tôi đọc lại các thư và văn bản mà luật sư Hoàng đã gửi đi mới thấy giá trị của luật sư trong các lập luận, đề xuất, kiến nghị…để khách hàng sớm được cấp Visa.”
Mr. Minh Trần
Visa 132A – Doanh Nhân Tài Năng
Read More
“Chính xác là chúng tôi được cấp PR sau 6 tháng 7 ngày. Niềm vui không thể nào tả hết. Để có được kết quả PR Visa, cách làm việc khoa học, cẩn trọng tới từng chi tiết nhỏ chứa đựng sự tận tâm của Luật sư Doslink chăm sóc cho hồ sơ của chúng tôi là điều quyết định chủ yếu …”
Mrs. P… Nguyễn
Visa 132A – Doanh Nhân Tài Năng
Read More
“Gia đình chị P. Nguyễn không dấu được niềm vui khi nhận được visa 132 vào ngày 20/5/2019, sau thời gian 13 tháng chờ đợi, vì anh chị được biết thông tin từ Bộ Di Trú Úc thì thời gian trung bình được cấp visa là 21-22 tháng nên anh chị không nghĩ rằng hồ sơ của mình thành công sớm hơn dự kiến nhiều như vậy”
Mr. Minh Trần
Visa 132A – Doanh Nhân Tài Năng
Read More
“Chính xác là chúng tôi được cấp PR sau 6 tháng 7 ngày. Niềm vui không thể nào tả hết. Để có được kết quả PR Visa, cách làm việc khoa học, cẩn trọng tới từng chi tiết nhỏ chứa đựng sự tận tâm của Luật sư Doslink chăm sóc cho hồ sơ của chúng tôi là điều quyết định chủ yếu …”