Kết quả Visa 132A Doanh Nhân Tài Năng – Queensland (Brisbane), KH T.Nguyen 06/06/2022

Chúc mừng gia đình KH T.Nguyen đã được cấp Visa 132A - Doanh Nhân Tài Năng Úc - Queensland (Brisbane) vào ngày 06/06/2022, tin vui mừng lớn đến với gia đình khách hàng và đội ngũ Doslink.

Cảm ơn anh Đức, anh Hoàng và tập thể Doslink.

Mặc dù kinh qua đại dịch khó khăn vừa qua, tập thể Doslink vẫn hoàn thành xuất sắc công việc để gia đình Đoàn đạt visa 132A QLD như kỳ vọng.

Bên Anh sẽ tiếp tục tương tác làm việc với Doslink các dịch vụ tiếp theo để hoàn tất thủ tục đầu tư.

BangQueensland (Brisbane)
Visa132A – Doanh Nhân Tài Năng Úc
Ngày cấp06/06/2022
IMMI-Grant-Notification-T-NGUYEN-Doslink.com.vn
IMMI-Grant-Notification-N-LE-Doslink.com.vn
IMMI-Grant-Notification-NH-LE-Doslink.com.vn

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.