Tin tức di trú Canada

Điểm Express Entry 13/02/21 thấp chưa từng có

Con số kỉ lục được xác lập: 75 điểm CRS và hơn 27 ngàn hồ sơ được chọn Đợt tuyển hồ sơ Express Entry lần thứ 176 vào ngày 13/02/2021 đã xác lập các kỷ lục khó tin với mức