Thông tin nhập cư và ổn định cuộc sống mới tại Canada

Hiểu về chuẩn ngôn ngữ CLB của Canada

Hiểu về chuẩn ngôn ngữ CLB của Canada

CLB là gì? CLB – Canada Language Benchmarks là tiêu chuẩn quốc gia ở Canada để mô tả, đo lường và công nhận trình độ tiếng Anh/Pháp của những người nhập cư đến sinh sống và làm việc tại Canada. Các chương trình định cư Canada thường có các yêu

Tìm hiểu »
Dịch vụ hỗ trợ trước khi đến định cư Canada

Dịch vụ hỗ trợ trước khi đến định cư Canada

Dịch vụ trước khi đến Canada ( pre-arrival services) là các chương trình trực tuyến hoặc trực tiếp miễn phí dành cho những người đã được chấp thuận PR và chuẩn bị nhập cảnh Canada. Dịch vụ này do chính phủ tài trợ, cung cấp thông tin giúp hiểu rõ

Tìm hiểu »
Giá nhà trung bình ở Canada

Giá nhà trung bình ở Canada

Theo hiệp hội bất động sản Canada, giá nhà trung bình trên toàn Canada trong tháng 10/2021 là 716.585 CAD tăng 18.2% so với cùng kỳ năm trước. Giá nhà trung bình trên toàn quốc bị ảnh hưởng nhiều bởi giá nhà ở Vancouver, Toronto (và khu vực lân cận),

Tìm hiểu »
Khi nào bị mất PR Canada?

Khi nào bị mất PR Canada?

Một khi đã được xác nhận tư cách thường trú nhân (permanent resident (PR) status) Canada, bạn hầu như được hưởng mọi quyền lợi như công dân Canada, ngoại trừ quyền bầu cử và làm một số công việc đòi hỏi kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Tuy nhiên, thường

Tìm hiểu »
Mua nhà ở Canada khi chưa có PR

Mua nhà ở Canada khi chưa có PR

Người nước ngoài (chưa có PR hoặc chưa là công dân Canada) hiện đang giữ Work Permit, Study Permit hay thậm chí đang ở ngoài Canada hoàn toàn có thể mua và sở hữu hợp pháp nhà ở Canada. Tuy nhiên, sẽ có một số điểm khác biệt về thuế

Tìm hiểu »