Đầu tư Canada

Tỉnh bang Alberta

Chương trình Doanh nhân khu vực Nông thôn (Rural Entrepreneur)

Đầu tư định cư tỉnh bang Alberta là gì?

Chương trình Đầu tư tỉnh bang Alberta diện Rural Entrepreneur Stream – Doanh nhân khu vực Nông thôn là chương trình định cư tạm trú 2 năm có điều kiện lên thường trú dành cho các nhà đầu tư mong muốn đến định cư Canada với mức đầu tư từ 100.000CAD.

Đương đơn cần thành lập doanh nghiệp mới hoặc mua lại một doanh nghiệp hiện có trong cộng đồng khu vực nông thôn tại Alberta.

Các nội dung chính
(Bấm để xem nhanh)

Điều kiện của đầu tư Alberta | Định cư Canada

Quyền lợi khi đầu tư tỉnh bang Alberta

Điều kiện xin lên thường trú nhân

Quy trình đầu tư

Bước 1
Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh, khảo sát địa phương để nhận được thư hỗ trợ từ cộng đồng nông thôn Alberta (Community Support Letter)
Bước 2
Nộp EOI (Thỉnh Nguyện Thư)
Bước 3
Nhận thư mời nộp hồ sơ và nộp đầy đủ hồ sơ
Bước 4
Nhận thư chấp thuận và hỗ trợ từ tỉnh bang (Letter of Support)
Bước 5
Nộp hồ sơ xin Work Permit
Bước 6
Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo thời gian cam kết
Bước 7
Nộp báo cáo Final Report và nhận bảo lãnh tỉnh Bang
Bước 8
Nộp đơn xin lên thường trú (PR) và nhận PR
0
Khách hàng thành công

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.