Điều kiện bảo lãnh bang VIC cho visa 188A tháng 07.2021

1. Các điều kiện cần đối với dòng visa 188A

Các điều kiện chương trình định cư Úc visa 188A tại tiểu bang Victoria đã có những điều chỉnh quan trọng như sau:

 • Tuổi: Dưới 55
 • Bằng cấp: Bằng cử nhân trở lên với các chuyên ngành STEMM (CNTT, Khoa học, Kỹ thuật, Y khoa)  hoặc bằng MBA, hoặc
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý điều hành doanh nghiệp trong các lĩnh vực: Công nghệ kỹ thuật số, Khoa học sức khỏe & đời sống, nông sản, năng lượng mới và giảm phát thải,…. Các kinh nghiệm liên quan cần được tích lũy trong 10 năm
 • Anh ngữ: IELTS 5.0
 • Điểm hồ sơ định cư: 65

2. Các điều kiện đủ

2.1 Đề xuất kinh doanh

Doanh nghiệp cần phải đóng góp vào sự đổi mới của bang Victoria thông qua những khía cạnh:

 • Đổi mới sản phẩm, cải thiện đáng kể về thông số kỹ thuật, thành phần, vật liệu, phần mềm, tính thân thiện với người dùng,…
 • Đổi mới quy trình sản xuất

Đương đơn cần chứng minh mối liên hệ chặt chẽ giữa kinh nghiệm và lĩnh vực hoạt động kinh doanh hiện tại với những đề xuất kinh doanh tại bang Victoria

2.2 Hoạt động xuất nhập khẩu

Nếu đề xuất kinh doanh có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, đương đơn cần đảm bảo các yếu tố:

 • Giá trị hàng hóa dịch vụ xuất khẩu
 •  Tạo ra việc làm tại bang Victoria
 • Lợi ích kinh tế của địa phương
 • Mở rộng thị trường xuất khẩu
 • Các yêu cầu khác liên quan đến “thị trường xám” và “xuất khẩu song song”

2.3 Các điều kiện về doanh thu và thuê mướn lao động

 • Thuê mướn tối thiểu 2 nhân viên Úc toàn thời gian; Hoặc
 • Tạo doanh thu tối thiểu 1 triệu AUD.
 • Phải cư trú tại bang Victoria, áp dụng cho cả đương đơn và người phụ thuộc.
0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng 190 Khách hàng của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang, Visa 188A/B/C, Visa 132, hoàn tất Hậu kiểm visa 132 và thành công xin thường trú 888.

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.