Queensland mở nhận hồ sơ visa tay nghề 491 từ tháng 04/2021

Theo thông báo của chính phủ bang Queensland, tiểu bang sẽ tiếp nhận hồ sơ xin bảo lãnh visa định cư tay nghề 491 vào tháng 04/2021. Các đương đơn đã nộp EOI (Thỉnh nguyện thư) trong giai đoạn từ 01/02 – 07/02/2021 sẽ không cần nộp lại EOI mới.
Để nộp hồ sơ xin bảo lãnh bang cho dòng visa 491 của Queensland, đương đơn cần có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm làm việc và thư mời nhận việc/hợp đồng lao động cho 12 tháng tiếp theo tại khu vực chỉ định của Queensland. Queensland chỉ tiếp nhận hồ sơ từ những đương đơn đang sinh sống và làm việc tại tiểu bang trong các lĩnh vực trọng yếu như sau:
Dòng visa tay nghề kết hợp đầu tư doanh nghiệp nhỏ (491 SBO Queensland) vẫn tiếp tục nhận hồ sơ với các điều kiện sửa đổi được chính thức áp dụng từ tháng 04/2021. Các điều kiện sửa đổi bao gồm:
Mục đích của các điều chỉnh này nhằm hướng tới tính bền vững của chương trình trong dài hạn.
Queensland hiện tạm ngưng nhận bảo lãnh cho visa 190 và sẽ không mở lại cổng nhận hồ sơ vào đợt tháng 04/2021 vì đã sử dụng hết quota (hạn ngạch) bảo lãnh. Queensland dự kiến mở nhận hồ sơ visa 190 vào năm tài khoá 2021 – 2022 sau khi nhận được quy định chỉ tiêu bảo lãnh từ Bộ Nội Vụ Úc.

Xem chi tiết loại visa đầu tư định cư Úc:

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.