Úc công bố lịch trình tiêm vaccine theo thứ tự ưu tiên

Úc công bố lịch trình tiêm vaccine theo thứ tự ưu tiên, dự kiến bắt đầu từ giữa tháng 2/2021.

Quá trình tiêm vaccine covid-19 sẽ gồm 3 giai đoạn lớn, cụ thể:

Chính phủ Úc cũng đưa ra thứ tự ưu tiên cho các nhóm đối tượng được tiêm phòng vaccine dựa trên:

Úc công bố lịch trình tiêm vaccine theo thứ tự ưu tiên

Dự kiến lịch trình tiêm phòng này sẽ chích thức bắt đầu từ tháng 2/2021.

0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng 190 Khách hàng của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang, Visa 188A/B/C, Visa 132, hoàn tất Hậu kiểm visa 132 và thành công xin thường trú 888.

Xem chi tiết loại visa đầu tư định cư Úc:

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.