Úc công bố lịch trình tiêm vaccine theo thứ tự ưu tiên

Úc công bố lịch trình tiêm vaccine theo thứ tự ưu tiên, dự kiến bắt đầu từ giữa tháng 2/2021.

Quá trình tiêm vaccine covid-19 sẽ gồm 3 giai đoạn lớn, cụ thể:

Chính phủ Úc cũng đưa ra thứ tự ưu tiên cho các nhóm đối tượng được tiêm phòng vaccine dựa trên:

Úc công bố lịch trình tiêm vaccine theo thứ tự ưu tiên

Dự kiến lịch trình tiêm phòng này sẽ chích thức bắt đầu từ tháng 2/2021.

0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng 21 Khách hàng liên tiếp của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang và kết quả visa 188 & visa 132  của VIC (Melbourne), QLD (Brisbane), WA (Perth), SA( Adelaide) theo điều kiện bảo lãnh bổ sung của các Bang nhằm hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Xem chi tiết loại visa đầu tư định cư Úc: