Cập nhật hạn ngạch nhập cư Úc năm 2021 – 2022

01/07/2021, chính phủ Úc đã công bố tổng chỉ tiêu định cư Úc cho năm tài khoá 2021 – 2022 kèm theo một số thay đổi quan trọng trong chính sách di trú Úc.

Như đã thông báo trước đó, chính phủ Úc giữ nguyên chỉ tiêu định cư Úc năm 2021 – 2022 ở mức 160.000 suất cho tất cả các diện, riêng Skills stream (gồm các dòng visa đầu tư – kinh doanh và tay nghề chuyên môn) chiếm gần 50% chỉ tiêu – 79.600 suất.

Chỉ tiêu nhỏ cho từng dòng visa vẫn giữ nguyên và không có thay đổi so với năm tài khoá 2020 – 2021. Thông qua con số lịch sử chỉ tiêu định cư Úc, có thể thấy tổng chỉ tiêu định cư Úc vẫn không thay đổi từ năm 2019 đến nay, tuy nhiên, riêng dòng chuyên môn cao (Skilled stream), số lượng chỉ tiêu đã giảm 27% với năm tài khoá 2019 – 2020, trong đó số lượng chỉ tiêu cho dòng Tay nghề độc lập (visa 189) giảm đến 65% và thay vào đó dành sự ưu tiên cho dòng visa tài tăng toàn cầu (visa 858) và visa tay nghề do doanh nghiệp bảo lãnh (186, 482)

Cập nhật hạn ngạch nhập cư Úc (1)
Bảng so sánh chỉ tiêu nhập cư Úc năm 2021-2022 và các năm trước đó

Dựa trên tổng chỉ tiêu cho năm tài khoá 2021 – 2022, chính phủ liên bang đã phối hợp thảo luận với các tiểu bang để đưa ra hạn ngạch bảo lãnh ở từng bang như sau:

Phân bổ hạn ngạch bảo lãnh bang cho visa đầu tư 188

Có thể thấy mặc dù chỉ tiêu ở các bang cho dòng visa định cư tay nghề tăng lên thì hạn ngạch dành cho dòng 188 gần như không chênh lệch nhiều, chứng tỏ chính phủ đang có xu hướng giảm sự ưu tiên cho dòng visa này. Điều đó dự kiến sẽ làm cho các chương trình định cư theo diện đầu tư kinh doanh trở nên cạnh tranh hơn với nhiều điều kiện và kèm theo nhiều cam kết hơn so với trước đây.

Không chỉ cánh cửa cho dòng visa 188 ngày càng hẹp hơn, các dòng visa tay nghề do bang/vùng bảo lãnh (190/491) cũng ngày càng siết chặt về các điều kiện đầu vào cũng như điểm tuyển chọn hồ sơ, mặc dù hạn ngạch bảo lãnh bang nhìn chung vẫn có xu hướng tăng.

Phân bổ hạn ngạch bảo lãnh bang cho visa 190

Phân bổ hạn ngạch bảo lãnh bang cho visa 491

Cập nhật hạn ngạch nhập cư Úc (4)

Hiện nay các bang đã có dự kiến thời gian mở nhận hồ sơ bảo lãnh bang cho visa 188 và 190/491 theo khung thời gian như sau: 

Theo dõi trang Doslink Migration & Investment để được cập nhật các tin tức di trú Úc mới nhất và đăng ký tư vấn để được tư vấn phương án hồ sơ định cư Úc năm 2021 ngay hôm nay.

0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng 188 Khách hàng liên tiếp của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang và kết quả visa 188A/B/C & visa 132  của VIC (Melbourne), QLD (Brisbane), WA (Perth), SA( Adelaide), TAS (Hobart), Canberra.

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.