Nam Úc (Adelaide): Cập nhật về việc cấp bảo lãnh bang với visa 132/188 ngày 24/03/2021

Ngày 24/03/2021 Sở Di Trú Nam Úc (Adelaide) vừa có thông báo liên quan đến thời gian và quy trình tiếp nhận hồ sơ xin cấp bảo lãnh Bang cho visa đầu tư 188&132 như sau:
Tiểu Bang Đóng vĩnh viễn 132 và dừng 188 năm 2020-2021
Victoria (Melbourne) Visa 132: 31/03/2021 và Visa 188: 31/05/2021
New South Wales (Sydney) Visa 132: 16/04/2021 và Visa 188: 31/05/21
Queensland (Brisbane) Visa 132 và đã chính thức đóng visa 188: 24/02/2021
Nam Úc (Adelaide) Visa 132: 29/03/2021 và Visa 188: 21/05/2021
Tây Úc (Perth) Visa 132: 16/04/2021 và Visa 188: 31/05/2021
ACT (Canberra) Còn 24 suất bảo lãnh cho visa 188
Tasmania (Hobart) Visa 132: 12/04/2021
Bắc Úc (Darwin) Visa 132: 20/04/2021
0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng 190 Khách hàng của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang, Visa 188A/B/C, Visa 132, hoàn tất Hậu kiểm visa 132 và thành công xin thường trú 888.

Xem chi tiết loại visa đầu tư định cư Úc:

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.